Списки студентів, рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

за освітнім ступенем бакалавр

На основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання

На основі ОС Молодший спеціаліст денної форми навчання

 

На основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання

На основі ОС Молодший спеціаліст заочної форми навчання

 

за освітнім ступенем магістр

На основі диплому бакалавра денної форми навчання

Магістр денної форми навчання

 

На основі диплому бакалавра заочної форми навчання

 

Списки рекомендованих до зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб

за освітнім ступенем бакалавр

На основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання

На основі ОС Молодший спеціаліст денної форми навчання

 

На основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання

На основі ОС Молодший спеціаліст заочної форми навчання