ВСТУП 2018

Умови прийому 2018

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

 

Програми підготовки до ЗНО 2018

ЗНО 2018

ЗНО та строки навчання

 

Правила прийому на навчання до МДПУ ім. Б.Хмельницького

Правила прийому зі змінами на навчання у 2018 році

Додаток 2 до Правил прийому (Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка)

Додаток 5 до Правил прийому (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200)

 

Інформаційні таблиці до Правил прийому 2018:

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в 2018 році

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.

Порядок організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на магістерський рівень вищої освіти в 2018 році

Перелік спеціальностей за освітніми ступенями бакалавра та магістра, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим терміном навчання) та другий (третій) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (таблиця 2).

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній рівень бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню магістра(таблиця 3)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) (таблиця 4).

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу або на які можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала за участь у цьому вищому навчальному закладі у Всеукраїнській олімпіаді для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої освіти (таблиця 5).

 

Особливості прийому  іноземців та осіб без громадянства

Правила прийому до аспірантури в 2018 році