😱⁉️ЧОМУ НЕ ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ ДО ЗНО

🧩‼️ Якщо ти боїшся відповідальності, ти не хочеш вступити у ВНЗ, стати кращим в своєї справі – НЕ ГОТУЙСЯ.

🧩‼️Якщо ти не хочеш постійно розвиватись, постійно дізнаватись щось про суспільство, про світ, про себе – НЕ ГОТУЙСЯ.

🧩‼️Якщо не хочеш відчувати смак перемоги, смак досягнення мрій – НЕ ГОТУЙСЯ.

👩‍🏫⭐️Безумовно, кожен сам повинен вирішувати як йому жити!
Куди вступати? Що складати?

🇺🇦☝️Але пам’ятай, ЗНО загартовує тебе та твій характер, це природний добір в сучасному світі!

🇺🇦👩‍🎓А щоб цей життєвий етап пройшов легко, цікаво та змістовно, запрошуємо тебе долучатися до ОНЛАЙН-МАРАФОНУ ВСТУПНИКА “НА ВСІ 200” МДПУ імені Богдана Хмельницького!

👨‍🔬🧬Цей тиждень ми розпочинаємо з нового блоку – БІОЛОГІЇ!

✅🔥ОБИРАЙ ЗРУЧНУ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

‼️✔️TELEGRAM – ЧАТ
https://t.me/vstupnikmdpu
‼️✔️ОФІЦІЙНА СТОРІНКА ВСТУПНИКА
https://vstup.mdpu.org.ua/zno-na-200/

🔥‼️ ПОСТІЙНА РУБРИКА – ПОРАДИ ВІД 200-БАЛЬНИКІВ

ТОБІ ПОДОБАЄТЬСЯ БІОЛОГІЯ, АЛЕ НЕ ЗНАЄШ КУДИ ВСТУПИТИ? 😱

У цьому пості ми зібрали найпопулярніші спеціальності напрямку «Людина-Природа », які тісно переплітаються із біологією 💚

🧩Якщо тобі подобається біологія і все що з нею пов’язано, любиш дізнаватись про природу щось нове, але ти досі не знаєш ким хочеш бути?

Ми підготували для тебе допис із профорієнтаційною інформацією. 👩🏼‍🏫

😍 Функції всіх органел клітини 👉👉👉

Зберігай, щоб не загубити😉

ВЧЕНІ БІОЛОГИ, ПРО ЯКИХ ЗАПИТАЮТЬ НА ЗНО 👨‍🎓

Ловіть добірку найпопулярніших персоналій які можуть трапитися на ЗНО 😉

Гортай карусель та запам’ятовуй видатних біологів 💚

🔥ЧЕК-ЛИСТ ПРО ВЧЕНИХ НИЖЧЕ
Збережи цей пост, щоб ця корисна інформація завжди була поруч💚

🎅🏻ІВАН ПАВЛОВ –

  1. ДОСЛІД «Собака Павлова»
  2. Умовні рефлекси

🎅🏻Чарлз Дарвін –

  1. Теорія еволюції
  2. Природний добір

👱🏻‍♂️Ж.-Б. Ламарк –

  1. Теорія еволюції
  2. Внутрішнє прагнення до прогресу

👨🏻‍🌾Грегор МЕНДЕЛЬ –

  1. Закони Менделя
  2. Досліди з горохом

👨🏼‍⚕️Роберт ГУК –

  1. Вперше ввів поняття «клітина»
  2. Вдосконалив мікроско

Зберігай собі пост😉

Все, що тобі потрібно для ЗНО/НМТ про тканини людини🔥

ТВІРНА ТКАНИНА (МЕРИСТЕМА) складається з клітин, які мають тоненькі клітинні стінки з незначним вмістом целюлози та велике ядро.
✨ Вони ЗДАТНІ ДО ПОДІЛУ ТА РОСТУ. Клітини меристеми ✨ ДАЮТЬ ПОЧАТОК КЛІТИНАМ ІНШИХ ТИПІВ ТКАНИН.

❗️За місцем розташування розрізняють верхівкову, вставну та бічну меристеми.

🛑 ВЕРХІВКОВА МЕРИСТЕМА РОЗТАШОВАНА на верхівці пагона або кореня і забезпечує їхній ріст у довжину.

🛑 ВСТАВНА МЕРИСТЕМА міститься біля основ міжвузлів стебла деяких рослин (злаків) і також забезпечує їхнє подовження.

🛑 БІЧНА МЕРИСТЕМА (КАМБІЙ) міститься всередині стебла або кореня багаторічних рослин, охоплює їхню центральну частину у вигляді циліндра. Вона забезпечує ріст цих органів у товщину.

МЕХАНІЧНІ ТКАНИНИ виконують ОПОРНІ функції, надаючи рослині ПРУЖНОСТІ та підтримуючи її органи в певному положенні.
❗️До них належать КОЛЕНХІМА та СКЛЕРЕНХІМА.

✨КОЛЕНХІМА складається з живих клітин із нерівномірно потовщеними стінками. Вона входить до складу первинної кори молодих пагонів переважно дводольних рослин.

✨СКЛЕРЕНХІМА – сукупність видовжених мертвих клітин із товстими оболонками, які забезпечують стійкість рослин до стискання, розтягування, згинання. Наприклад, луб’яні волокна кори та деревинні – деревини.

🌱✅ФОТОСИНТЕЗ – (від грец. фото – світло і синтез – утворення) – процес синтезу органічних сполук із неорганічних (CO2 та H2O) завдяки перетворенню світлової енергії Сонця на енергію хімічних зв’язків синтезованих вуглеводів за участю хлорофілу у хлоропластах.

☝️💼Фотосинтез завжди підтримується кореневим харчуванням – поглинанням із ґрунту води і мінеральних солей. Без води фотосинтез не відбувається.

ФОТОСИНТЕЗ — дуже складний багатоступеневий процес, що складається з двох основних фаз:

🍀 СВІТЛОВА ФАЗА відбувається на мембранах тилакоїдів.
Обов’язкова умова — участь енергії сонячного світла!
Початок процесу задає світло. Він активує хлорофіл (речовина, що міститься у хлоропластах). При цьому активований хлорофіл руйнує молекулу води на водень і кисень. Кисень виділяється в повітря.

🍀 ТЕМНОВА ФАЗА відбувається у стромах хлоропластів.
Цей етап фотосинтезу називають темновим, тому що тут всі процеси протікають без участі світла. На цьому етапі в ході безлічі хімічних реакцій за участю вуглекислого газу і активних компонентів, отриманих на першому етапі фотосинтезу утворюється органічна речовина (вуглевод) —цукор (глюкоза).

ОРГАН — це системи тканин, які мають спільне походження, певну форму і виконують певну функцію.

Органи у рослин бувають ВЕГЕТАТИВНІ та ГЕНЕРАТИВНІ (РЕПРОДУКТИВНІ).

❗️До вегетативних органів вiдносять корiнь та пагiн.
Це органи, якi виконують основнi життєво важливi функцiі‌, тобто забезпечують дихання, живлення, фотосинтез, транспiрацiю, транспорт тощо. В процесi еволюцiі‌ вегетативнi органи виникли ранiше за репродуктивнi.

❗️До репродуктивних органів вiдносять квiтку, насiнину та плiд.
Цi органи виконують функцiі‌ розмноження, формування, захисту, розвитку та розповсюдження зачаткiв.

‼️ПАГІН – це надземний вегетативний орган рослин, який внаслідок галуження утворює надземну систему і забезпечує життя рослини у повітряному середовищі, володіє верхівковим та бічним типами росту і має стебло, листки та бруньки.

‼️ЛИСТОК – це вегетативний орган, завдяки якому здійснюється фотосинтез і транспірація (випаровування).
Листки прикрiплюються до стебла у вузлах, вiдстань мiж сусiднiми вузлами називається мiжвузлям. Уявнии‌ кут, якии‌ наявнии‌ мiж стеблом i листком, називається пазухою листка.
‼️БРУНЬКА – зародок пагона рослини, що забезпечує верхівкове наростання та галуження.
На верхiвцi пагона та в пазухах знаходяться бруньки, вiдповiдно, верхiвковi та пазушнi.

‼️✅До загальних функцiй пагона належать:
👉 Опорна (утримання на собi усiх надземних органiв рослин (напр., у винограду));
👉 Транспортна;
👉 Запасаюча (напр., у картоплі)
👉 Здiи‌снення фотосинтезу (листки та молодi зеленi стебла фотосинтезують);
👉 Вегетативне розмноження (напр., у суниць).

👉 Транспортна (забезпечує висхідну та низхідну течії речовин)
👉 Інтегральна (стебло поєднує листки, бруньки, квітки, корінь в єдине ціле)
👉 Опорна (утримує та орієнтує в просторі усю наземну частину рослини)
👉 Фотосинтезуюча (стебло трав’янистих рослин)
👉 Запасаюча (у клітинах основної тканини кактусів запасаються поживні
речовини, вода)
👉 Захисна (колючки дикої груші, терену забезпечують захист від поїдання)
👉 Розмножувальна (стеблові живці дають початок новим організмам, наприклад, у верби, тополі)
👉 Механічна (наприклад, у квасолі вусики здійснюють прикріплення рослини до якоїсь опори).

У процесі пристосування до умов існування коріння деяких видів рослин видозмінилися і стали виконувати додаткові функції.

👉 КОРЕНЕПЛОДИ.
✨ Виконує запасаючу функцiю та формується внаслiдок потовщення головного кореня.
💥Буряк, редис, морква, петрушка

👉 КОРЕНЕВІ БУЛЬБИ
✨Виконують запасаючу функцiю та формуються внаслiдок потовщення бiчних або додаткових коренiв.
💥Жоржини, батат, пшінка весняна

👉 КОРЕНІ-ПРИСОСКИ або ГАУСТОРІЇ
✨Коренi присоски з’являються в рослин-паразитiв та напiвпаразитiв та забезпечують живлення за рахунок рослини, на якiи‌ живе паразит.
💥Омела, повитиця

👉 ОПОРНІ або ХОДУЛЬНІ КОРЕНІ
✨Виконують опорну функцiю, тобто утримують рослину в певному положеннi. 💥Бан’ян, кукурудза

👉 ПОВІТРЯНІ КОРЕНІ
✨ Виконують функцiю живлення та виникають у рослин, якi живуть на iнших рослинах. Повiтрянi коренi поглинають воду та поживнi речовини безпосередньо з повiтря.
💥 Орхідея

👉 КОРЕНІ-ПРИЧІПКИ
✨Виконують функцiю закрiплення рослини на певнiи‌ опорi.
💥Плющ, ліани

👉 ДИХАЛЬНІ КОРЕНІ або ПНЕВМАТОФОРИ
✨Виникають в болотних рослин та забезпечують нижню частину рослини киснем.
💥 Болотний кипарис, мангровi рослини

ВИДОЗМІНИ ПАГОНІВ — це видозміни частин стебла — пристосування, які допомагають рослинам вижити і пристосуватися до несприятливих обставин

НАДЗЕМНІ ВИДОЗМІНИ

👉 Вуса
✨Тонкi довгi пагони, за допомогою яких вiдбувається розмноження
💥 Суниця, полуниця, перстач гусячии

👉 Колючки
✨ Короткi пагони, якi запобiгають надмiрному випаровуванню та поі‌данню тваринам
💥 Дика груша, терн, глід

👉 Вусики
✨ Тонкi довгi пагони, за допомогою яких рослини крiпляться до опори
💥 Виноград, огiрок.

ПІДЗЕМНІ ВИДОЗМІНИ виконують функцію:
• запасання поживних речовин;
• вегетативне розмноження.

👉 Кореневище
✨ Схоже на корiнь, але замiсть кореневого чохлика має верхiвкову бруньку. На кореневищi наявнi луски – зачатковi листки
💥 Конвалія, пирій, півники, валеріана

👉 Бульба
✨Товстий, м’ясистий пагiн iз редукованими листочками, у пазухах яких наявнi бруньки
💥 Картопля, топінамбур

👉 Цибулина
✨ Вкорочений пагiн, у якого наявнi i стебло (денце), i листочки (захиснi сухi луски, а пiд ними – м’ясистi луски).
💥Цибуля, часник, тюльпан, лілія

👉 Бульбоцибулина
✨ Вкорочений пагiн, у якому наявнi стебло (денце), i листки – захиснi луски. Поживнi речовини вiдкладаються в денцi.
💥Шафран

🔬Комплекс Гольджі-це одномембранна органела еукаріотичних клітин,основними функціями якої є зберігання та виведення надлишкових речовин з клітин організму й утворення лізосом.

✅☝️Функції:
•участь у побудові біологічних мембран;
•утворення лізосом та пероксисом;
•синтез сполук поверхневого апарату(утворюють ліпо-, глікопротеїди).

🔬Рибосоми-немембранні універсальні органели,до складу яких входять мРНК та білки.

✅☝️У клітині дозрілі рибосоми знаходяться переважно в компарментах(простір всередині клітини, оточений мембраною),де активно здійснюється біосинтез білків.
Знаходяться в прокаріотичних і еукаріотичних клітинах,за винятком еритроцитів ссавців🦌.

⚡️✅Мітохондрії-це двомембранні навівавтономні енергетичні органели.
Функції мітохондрій:
•беруть участь в енергетичних процесах клітини;
•містять ферменти(зв’язані з утворенням енергії та клітинним диханням);
•окиснення органічних сполук, що відбувається в матриксі(дихальний центр клітин)
•синтез АТФ, що здійснюється на кристах(енергетична станція клітин).

🔬Вакуоля-одномембранна органела,заповнена рідиною. Утворюються з міхурців ЕПС(ендоплазматичної сітки) або КГ(комплексу Гольджі).

🌱 ✅Функції вакуолі:
•перетравлення складних речовин;
•видалення надлишку води і продуктів обміну;
•запасання речовин;
•підтримання сталої форми;
•захист від поїдання;
•накопичення токсичних продуктів обміну.

🔬‼️Тканина – система клітин і позаклітинних структур, подібних за походженням, розташуванням, будовою та функціями. Наука про тканини називається гістологією.

🟢Епітеліальні тканини
•Функції: бар’єрна, захисна, транспортна, секреторна, всмоктувальна та ін.
•Класифікація:
За морфологічними особливостями клітин виділяють 2 типи епітеліїв: 1) одношарові (плоскі, кубічні, циліндричні); 2) багатошарові (плоскі, кубічні, циліндричні).

🟢 М’язові тканини
•Функції:виконання рухових процесів.
•Класифікація:
Виділяють непосмуговану (гладку) і поперечно-посмуговану м’язові тканини.

🟢Нервова тканина
•Функції: здійснює зв’язок організму з оточуючим середовищем, забезпечує взаємодію тканин, органів та систем організму і їх регуляцію; нейрони сприймають подразнення, перетворюють його в нервові імпульси та здійснюють їх передачу.
•Класифікація:
За функціями нейрони бувають: чутливі (рецепторні, аферентні) – передають сигнали від рецепторів до ЦНС; вставні (проміжні) – передають імпульси в межах ЦНС; рухові (ефекторні, еферентні) – передають імпульси від ЦНС до робочих органів.

🟢 Сполучні тканини
•Функції:сполучна, опорно-рухова, захисна, регенеративна.
•Класифікація: Залежно від переважаючої функції виділяють опорні (кісткова, хрящова), опорно-трофічні (ретикулярна, жирова, пухка волокниста, щільна волокниста) і трофічні (кров, лімфа).

🌿Мітоз-це спосіб поділу еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються 2 дочірні клітини, які мають такий самий набір хромосом, що й материнська клітина. Набір хромосом у клітинах перед поділом і після поділу диплоїдний. Він складається з чотирьох фаз:
🟢Профаза-фаза спіралізації двохроматидних хромосом.
Процеси:
-спіралізація(конденсація), тобто вкорочення і потовщення двохроматидних хромосом;
-розходження центріолей до полюсів;
-зникнення ядерця;
-розпад ядерної оболонки;
-формування веретена поділу.
🟢Метафаза-фаза розташування двохроматидних хромосом на екваторі клітини. У метафазі хромосоми розташовуються на екваторі клітини на рівній відстані від полюсів ядра в одній площині(залишаються в такому положені надового), тому метафаза є найзручнішим для підрахунку кількості хромосом у клітині.
🟢Анафаза-фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітин.

🟢Телофаза-фаза деспіралізації однохроматидних хромосом. Відбуваються процеси протилежні профазі:
-деспіралізація однохроматидних хромосом;
-розташування центріолей біля ядра;
-формування ядерець;
-утворення ядерної оболонки та руйнування веретена поділу.

Біологічне значення мітозу:
1)Забезпечує точний розподіл спадкового матеріалу між двома дочірними клітинами
2)забезпечує сталість каріотипу при нестатевому розмноженні
3)лежить в основі нестатевого розмноження, регенерації, росту.

🧬✅Біосинтез білків-сукупність процесів, які забезпечують утворення молекул білків з амінокислот на основі інформації, яка міститься в генах ДНК.
🟢1 етап. Транскрипція-передача інформації про структуру білка з молекули ДНК та іРНК, яка відбувається в ядрі. Транскрипція відбувається під час інтерфази і каталізується ферментом РНК-полімеразою.
Процес поділяється на три стадії:
•Ініціація- початкова стадія транскрипції.
•Елоногація-стадія, під час якої нарощується ланцюг ІРНК.
•Термінація-стадія завершення зчитування генетичної інформації з ДНК на ІРНК.
🟢2 етап.Процесинг зі сплайсингом
Процес, що забезпечує дозрівання попередника ІРНК після транскрипції(вирізаються інтрони(неінформативні длянки) і зшиваються екзони(інформативні). У результаті сплайсингу про-іРНК перетворюється на зрілу іРНК, яка транспортується з ядра до цитоплазми, де відбуватиметься трансляція.
🟢3 етап.Активація амінокислот
Сукупність процесів, які відбуваються в цитоплазмі й забезпечують поєднання амінокислот з тРНК і АТФ.

🟢4 етап.Трансляція-сукупність процесів, які відбуваються на рибосомах і забезпечують утворення білка первинної структури. Трансляція відбувається в цитоплазмі, де знаходяться рибосоми клітин.
Процес можна поділити на три стадії:
•Ініціація-початок трансляції.
•Елоногація-подовження поліпептидного ланцюга з додаванням нових амінокислотних залишків до карбоксильного(С-) кінця ланцюжка.
•Термінація-завершення синтезу білкової молекули.
🟢5 етап.Посттрансляційна модифікація
Сукупність процесів, які забезпечують хімічну видозміну молекул білка після їх трансляції.

🔬Ядро-неодмінна частина еукаріотичних клітин.
👨‍🔬У 1825 році Я.Пурнкіньє вперше спостерігав ядро в яйцеклітині курки.

✅Функції ядра:
•збереження спадкової інформації в ДНК
•формування рибосом за участю ядерець
•регуляція процесів у клітині

У більшості клітин одне ядро, є багатоядерні(клітини печінки, мозку людини) і без’ядерні(зрілі еритроцити).
У деяких одноклітинних еукаріотів(інфузорії)є ядра 2 типів: генеративні(зберігання та передача спадкової інформації);
вегетативні(регулюють біосинтез білка).
🎓Основна частина спадкової інформації міститься в ядрі, і провідну роль ядра в життєдіяльності клітини, в існуванні її як єдиного цілого можна підтвердити експериментами із одноклітинними зеленими водоростями ацетабуляріями, яйцеклітинами жаби і тритона.

🧬Наприклад: з яйцеклітини жаби видаляли ядро і замість нього пересаджували ядро із заплідненої яйцеклітини тритона. Унаслідок цього розвивається зародок тритона, а не жаби.

🔬☝️Лізосоми- це одномембранні органели еукаріотичних клітин, які мають вигляд округлих тілець.
Роль лізосом:
•розщеплення власних компонентів клітини(розсмоктування хвоста пуголовка, підгрудної залози у підлітків);
•розщеплення чужорідних речовин(органічних часток, бактерій, вірусів);
•внутрішньоклітинне травлення;
•видалення з клітини неперетравлених решток.

🌿✅Лізосоми мають вигляд міхурців діаметром 0,5 мкм,оточених мембраною і заповнених гідролітичними ферментами,що діють у кислому середовищі.Ферментний склад лізосом дуже різноманітний:
-протеази(розщеплюють білки)
-амілази(ферменти вуглеводів)
-ліпази(ферменти жирів)
-нуклеази(розщеплення нуклеїнових кислот)

✅👨‍🔬Мейоз – це поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом
🍀І етап – РЕДУКЦІЙНИЙ ПОДІЛ (МЕЙОЗ 1)
🌞Профаза І – фаза конденсації двохроматидних хромосом. Особливостю є кон’югація і кросинговер, що забезбечує рекомбінацію ДНК
🌞Метафаза І – фаза розташування двохроматидних хромосом на екваторі клітини в два ряди у вигляді тетрад
🌞Анафаза І – фаза розходження двохроматидних хромосом до полюсів клітин
🌞Телофаза І – фаза деконденсації двохроматидних хромосом і формування двох клітин або лише ядер з гаплоїдним набором хромосом
🍀ІІ етап – ЕКВАЦІЙНИЙ (МЕЙОЗ 2)
🐾Інтерфаза між поділами мейозу відсутня, оскільки реплікація ДНК не відбувається🐾
🌞Профаза ІІ – фаза конденсації двохроматидних хромосом
🌞Метафаза ІІ – фаза двохроматидних хромосом на екваторі клітини
🌞Анафаза ІІ – фаза розходження однохроматидних хромосом до полюсів клітин
🌞Телофаза ІІ – фаза деконденсації однохроматидних хромосом

https://www.youtube.com/live/sxVwa75OLwM?feature=share

🌿Модифікаційна мінливість-це форма неспадкової мінливості, яка пов’язана зі змінами фенотипу внаслідок впливу умов існування і не пов’язана зі змінами генотипу.
Властивості модифікаційної мінливості:
🟢Універсальність-зустрічається у всіх організмах .
🟢Визначеність-один і той самий вплив викликає однакову модифікацію в усіх генетично подібних особин.
🟢Масовий характер-певний вплив може зумовлювати появу подібних модифікацій в усіх генетично подібних особин.
🟢Не успадковуються(наприклад, у безхвостих мишей, яким відрізували хвости, завжди народжувалися хвостаті мишенята).
🟢Тимчасовість-модифікації можуть зникати протягом життя особини(засмага людини)
🟢Спрямованість-модифікації спрямовані на пристосування організмів до змін дії тих чи інших факторів довкілля.
🟢Пристосувальний характер- більшість модифікацій є корисними пристосованими реакціями організмів.

🌿Добір-процес створення порід, сортів, штамів шляхом систематичного збереження особин з певними, цінними для людини ознаками.

Теорію штучного добору створив англійський вчений Чарльз Дарвін👨‍🔬.

У науковій селекції застосовують масову та індивідуальну форми штучного добору.
🟢Масовий добір(за фенотипом)- вибраковування усіх особин, які за фенотипом не відповідають породним або сортовим стандартам (його значення − збереження сталості породних та сортових якостей).
🟢Індивідуальний добір(за генотипом)- добір окремих особин з урахуванням спадкової стійкості їхніх ознак, що забезпечує удосконалення породних та сортових якостей.

🌿👨‍🔬Основні закономірності успадкування були відкриті Г. Менделем в 1865 році і опубліковані в роботі «Досліди над рослинними гібридами».

-Моногібридне схрещування-схрещування батьківських особин, які відрізняються за однією парою альтернативних проявів ознак.
🟢Ⅰ закон Менделя-закон одноманітності гібридів першого покоління.
При моногібридному схрещуванні гомозиготних(АА;аа) особин, які відрізняються за однією парою станів ознаки, усе потомство у першому поколінні одноманітне як за фенотипом, так і за генотипом.

🟢Ⅱзакон Менделя-закон розщеплення проявів ознак.(2фото)
При моногібридному схрещуванні гібридів першого покоління між собою серед їхніх нащадків спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1 за генотипом та 1:2:1 за фенотипом.
-Дигібридне схрещування-це схрещування батьківських особин, які відрізняються за двома парами альтернативних проявів ознак.

🟢Ⅲ закон Менделя-закон незалежного успадкування ознак.(3 фото)
При ди- або полігібридному схрещуванні розщеплення за кожною ознакою відбувається незалежно від інших.

🌿Гаметогенез- це процес утворення і дозрівання статевих клітин, який відбувається в статевих залозах.

Основні стадії гаметогенезу(на прикладі ссавців)
1)Стадія розмноження-клітини-попередники розмножуються шляхом мітозу.
2)Стадія росту-утворені клітини ростуть і перетворюються на первинні статеві клітини.
3)Стадія дозрівання-первинні статеві клітини в результаті мейозу перетворюються на незрілі гамети.
4)Стадія формування-незрілі гамети набувають дозрілої форми і розмірів.

🔹Сперматогенез-процес утворення і дозрівання чоловічих гамет.(На стадії дозрівання в результаті утворюються 4 сперматозоїди)
🔸Овогенез-процес утворення і дозрівання жіночих гамет.(На стадії дозрівання в результаті утворюються одна яйцеклітина і три полярних тільця).

🌿Онтогенез-це індивідуальний розвиток особини від її зародження до смерті.
Ембріональний етап-це час, коли новий організм розвивається всередині материнського організму або всередині яйця. Завершується ембріогенез народженням(вилупленням, проростанням).
Етапи:
🟢Дробіння-ряд послідовних мітотичних поділів зиготи, який закінчується утворенням одношарової стадії-бластули.
🟢Гаструляція-це процес формування двошарового зародка-гаструли. Ріст клітини при гаструляції не відбувається.
🟢Гістогенез або органогенез-утворення тканин та органів. Здійснюються ці процеси внаслідок диференціації(виникнення відмінностей у будові та функціях клітин, тканин, органів). У гістогенезі рослин беруть участь ініціальні клітини твірних тканин, а в гістогенезі тварин-стовбурні, напівстовбурні та дозрілі клітини.

✅☝️Фазами органогенезу(на прикладі ланцетника) є нейруляція-утворення осьового комплексу органів(нервової трубки, хорди), формування інших органів-органи набувають особливостей будови, притаманних дорослим.

Top