Вступай до МДПУ

Закінчив школу? Маєш повну загальну середню освіту (ПЗСО)? Дізнайся спеціальності на які ти можеш поступити в нашому університеті!

Закінчив коледж? Є диплом молодшого бакалавра, диплом фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста мрієш розвиватися далі? Ми тобі в цьому допоможемо!

Отримав диплом Бакалавра? Вступай до магістратури!

Мрієш про наукову кар’єру? Вступай до нас в аспірантуру!

Бакалаврат

Бакалавр – базова вища освіта – це не технікум і не незакінчена вища освіта. Більш того, в Україні, вводиться система освіти на західний манер – бакалавр – це основа, що дозволяє працювати і робити кар’єру.
Перевагами вибору бакалаврату є:

  1. Цей вид кваліфікації прийнятий за міжнародною класифікацією і зрозумілий роботодавцям за кордоном. Там часто запрошують бакалаврів, навіть не обумовлюючи напрями підготовки, оскільки для офісної роботи потрібена просто освічена людина, що вміє працювати з інформацією, з людьми, здатний готувати всілякі документи.
    Фундаментальність підготовки, її «незвуженність» дозволяє, при необхідності, легко змінити професію. Для бакалавра навчання в магістратурі класифікується як продоження освіти на наступному ступені і тому воно безкоштовне (для бюджетних місць).
  2. Вже через 4 роки після вступу до вузу людина отримує диплом і знаходить економічну самостійність.
  3. Підготовка здійснюється за 36 спеціальностями на факультетах університету — інформатики, математики та економіки, хіміко-біологічному, природничо-географічному, філологічному факультетах, навчально-науковому інституті соціально-педагогічної та мистецької освіти.


Магістратура

Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому (магістерському) рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Магістратура необхідна людині для того щоб у неї було право займати керівні посади. Для людей з дипломом магістра професійний ріст буде швидким навіть за умови високої конкуренції. Магістратура значно підвищує шанси на працевлаштування за фахом в аналітичні та дослідницькі центри, великі корпорації. Цей диплом обов’язково потрібно мати особам, які планують вступати до аспірантури або зайнятися викладацькою діяльністю. Особливо відчувається, що означає «бакалавр» або «магістр» при працевлаштуванні в бізнес-структури чи на державну службу. Роботодавці чудово обізнані, що магістри пройшли ряд стажувань, брали участь у практичних семінарах і майстер-класах.

Аспірантура

Аспірантура в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького була відкрита в 1992 році. Вже майже 30 років аспіранти проводять наукові дослідження під керівництвом провідних вчених університету, спираючись на кращі світові й вітчизняні традиції, керуючись сучасними принципами й новітніми тенденціями.

В аспірантурі МДПУ імені Богдана Хмельницького готують фахівців спроможних генерувати нові знання, керувати інноваційними процесами, конкурентоспроможних та затребуваних на сучасному ринку освітніх послуг.

 На сьогодні підготовка аспірантів на третьому освітньо –науковому рівні здійснюється за 10 освітньо-науковими програмами. Щороку наукові дослідження проводять понад 60 аспірантів як за рахунок коштів державного бюджету, так і на комерційній основі.


Докторантура

Підготовка накових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі університету належить до пріоритетних стратегічних завдань формування науково-іноваційного потенціалу університету.

Профіль підготовки докторантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету. Всього в докторантурі університету, яка веде підготовку кадрів з 2012 року, на сьогодні відкрито 3 спеціальності:

 011-Освітні, педагогічні науки;

015-Професійна освіта (за спеціалізаціями);

131-Прикладна механіка.

Упродовж періоду перебування в докторантурі докторант повинен захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді докторської дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях


Top